Kineumtorget
Kineum – Gårda

Nybyggnad av hotell- och kontorshus i Gårda, Göteborg. Den 27 våningar höga byggnaden är drygt 110 meter, och är försedd med en hel glasfasad. Byggnaden har en area på ca 30 000 m² innehållande i huvudsak kontor, hotell-, restaurang- och konferensytor.

Namnet Kineum bygger på grekiskans ”kineo” – att sätta i rörelse – vilket speglar ambitionen i projektet; en vilja att skapa en plats för ett forum för nytänkande.
Kontoren i Kineum är planerade för det aktivitetsbaserade arbetssättet, vilket ställer särskilda krav på klimat och dagsljus.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har utfört projektering av systemhandlingar för VS-entreprenaden med ansvar för klimatberäkningar.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har projekterat bygghandlingar för VS-entreprenaden med UE (LG-Contracting) som beställare. Dörrarna till det nybyggda Kineum öppnades under 2022. NCC är en av hyresgästerna och ESS Group har öppnat sitt nya spännande hotell Jacy´z.

Beställare:NCC/Platzer
Yta:30 000 m2
Verksamhet:Hotell & kontorsbyggnad, inkl. restaurang och konferens
Certifiering:BREEAM Excellent (kontor)
BREEAM Very Good (hotellet)

Kategorier: