Grattis Ali!

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark kan stolt meddela att vi nu har ytterligare en medarbetare som är Certifierad Behörig ingenjör vattensprinkler! Ali Sharifi har avlagt fyra stycken delprov enligt SBF 1018:5 och är listad hos SBSC, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB

Elof Lindälvs gata 1, 414 51 Göteborg (Vägbeskrivning)
031-704 25 00