Kineum - Gårda

Kineumtorget
Kineum - Gårda

Nybyggnad av hotell- och kontorshus i Gårda, Göteborg. Den 27 våningar höga byggnaden kommer att bli drygt 110 meter, och skall förses med en hel glasfasad. Byggnaden får en area på ca 30 000 m² innehållande i huvudsak kontor, hotell-, restaurang- och konferensytor.

Den 27 våningar höga byggnaden kommer att bli drygt 110 meter, och skall förses med en hel glasfasad. Byggnaden får en area på ca 30 000 m² innehållande i huvudsak kontor, hotell-, restaurang- och konferensytor.

Namnet Kineum bygger på grekiskans ”kineo” – att sätta i rörelse – vilket speglar ambitionen i projektet; en vilja att skapa en plats för ett forum för nytänkande. Kontoren i Kineum är planerade för det aktivitetsbaserade arbetssättet, vilket ställer särskilda krav på klimat och dagsljus.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har utfört projektering av systemhandlingar för VS-entreprenaden med ansvar för klimatberäkningar.

Projektet är i skrivande stund inne i Fas 3-skedet där Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark projekterar bygghandlingar för VS-entreprenaden med UE (LG-Contracting) som beställare. Dörrarna till det nybyggda Kineum kommer att öppnas under 2022. NCC blir en av hyresgästerna och ESS Group kommer att öppna sitt nya spännande hotell Jimmyx.

Beställare: NCC/Platzer
Yta: 30 000 m2
Verksamhet: Hotell & kontorsbyggnad, inkl. restaurang och konferens
Certifiering: BREEAM Excellent (kontor)
BREEAM Very Good (hotellet)

Kineum - Gårda - Ingenjörsbyrån Andersson och Hultmark AB
Kineumtorget
Kineum – Gårda

Nybyggnad av hotell- och kontorshus i Gårda, Göteborg. Den 27 våningar höga byggnaden kommer att bli drygt 110 meter, och skall förses med en hel glasfasad. Byggnaden får en area på ca 30 000 m² innehållande i huvudsak kontor, hotell-, restaurang- och konferensytor.

Den 27 våningar höga byggnaden kommer att bli drygt 110 meter, och skall förses med en hel glasfasad. Byggnaden får en area på ca 30 000 m² innehållande i huvudsak kontor, hotell-, restaurang- och konferensytor.

Namnet Kineum bygger på grekiskans ”kineo” – att sätta i rörelse – vilket speglar ambitionen i projektet; en vilja att skapa en plats för ett forum för nytänkande. Kontoren i Kineum är planerade för det aktivitetsbaserade arbetssättet, vilket ställer särskilda krav på klimat och dagsljus.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har utfört projektering av systemhandlingar för VS-entreprenaden med ansvar för klimatberäkningar.

Projektet är i skrivande stund inne i Fas 3-skedet där Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark projekterar bygghandlingar för VS-entreprenaden med UE (LG-Contracting) som beställare. Dörrarna till det nybyggda Kineum kommer att öppnas under 2022. NCC blir en av hyresgästerna och ESS Group kommer att öppna sitt nya spännande hotell Jimmyx.

Beställare:NCC/Platzer
Yta:30 000 m2
Verksamhet:Hotell & kontorsbyggnad, inkl. restaurang och konferens
Certifiering:BREEAM Excellent (kontor)
BREEAM Very Good (hotellet)

Kategorier: