Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark kan stolt meddela att vi nu har ytterligare en medarbetare som är Certifierad Behörig ingenjör vattensprinkler!

Ali Sharifi har avlagt fyra stycken delprov enligt SBF 1018:5 och är listad hos SBSC, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering.

Kategorier: Nyheter