Inom VVS-projekteringen medverkar vi under alla skeden och tar fram handlingar efter projektets behov. I VVS-projekteringen ingår bland annat följande områden:

  • Värme
  • Ventilation
  • Sanitet
  • Kyla
  • Yttre-VA
  • Tryckluft
  • Medicinska gaser

Tidiga skeden
I tidiga skeden bistår vi med allt från enkla förstudier till mer övergripande program- och kalkylhandlingar. Dessa tidiga handlingar resulterar ofta i en mer genomarbetad systemhandling.

Projekteringsfasen
I projekteringsfasen utför vi både ramhandlingar och detalj­projekterade handlingar för totalentreprenader. Vi har bred kunskap inom detaljprojektering av små och stora projekt. Vi utför allt från enkla utförandeskisser till det senaste inom 3D CAD-tekniken.

Uppbyggnaden av våra ritningar sker i digitala modeller som i huvudsak utförs i 3D. Vi kan utföra detta i både AutoCAD och Revit med applikationen MagiCAD.

Vi använder oss av marknadsledande programvaror för till exempel klimatsimuleringar. Vi har också kraftfulla hjälpmedel för projektering, beräkning och optimering av olika system.

Vi erbjuder samgranskning vid kompletta byggnadssimuleringar och har även möjlighet att gå in i och visa runt i projekten digitalt via VR.

För mer information kontakta:
Emma Bäck, Gruppledare VVS
Louisa Hultmark, Gruppledare VVS
Nicklas Lundin, Gruppledare VVS
Sven Gustafsson, Gruppledare VVS

Kategorier: