Vallda Heberg

Beställare:Eksta Bostads AB
Omfattning:16 hyresrätter
22 hyresrätter för 55+
64 bostäder i äldreboende
26 småhus med äganderätt
7 tomter för självbyggare
Inflyttning:2012
Tjänster:VVS, sprinkler

6 kilometer väster om Kungsbacka har Eksta Bostads AB byggt ett nytt bostadsområde, med många olika upplåtelseformer – vanlig hyresrätt, hyresrätt 55+, senior-/ äldreboende, villor med äganderätt samt tomter för självbyggare.

Utöver detta uppfördes inom Vallda Heberg även förskola och verksamhetslokaler med bland annat en vårdcentral.

De första fastighetsägarna flyttade in i sina hus sommaren 2012.

Alla bostäder byggdes i passivhusteknik. Beräknad energianvändning är en tredjedel av då gällande nybyggnadskrav.
Vallda Heberg innebar också en storsatsning på solenergi. Hela 40% av värmeenergin skall komma från solen och resterande skall komma från biobränsle. Bioenergi produceras lokalt i en panncentral med biobränslepanna. Solfångarna vid panncentralen är av typen vakuumsolfångare. Det finns även 5 stycken mindre undercentraler med plana solfångare.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark projekterade VVS-installationer inom samtliga byggnader, sprinkleranläggning i äldreboendet samt energiproduktions- och energidistributionssystem. Energikraven var höga och har resulterade i ett nytänkande för att minimera energiförluster och antal distributionssystem.
Vallda Heberg var ett partneringprojekt tillsammans med NCC. Tillsammans stod vi för en engagerad helhetssyn på området

Kategorier: