Vi på Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har bred kompetens inom sprinklerprojektering. Nedan följer ett urval av tjänster vi kan erbjuda. Kontakta oss gärna för att höra hur vi kan hjälpa dig med nästa projekt.

Vi är kunniga i ett flertal regelverk för sprinkleranläggningar, både svenska och internationella.

Hydrauliska beräkningar
Inget uppdrag är för litet eller för komplext. Vi dimensionerar och utför hydrauliska beräkningar i allt ifrån boendesprinkleranläggningar till våta och torra system.

Riskklasser
Vi utreder riskklasser, kapacitet på vattenkälla avseende servis- och bassängbehov.

Kostnadsbedömningar
Behöver ni hjälp med kostnadsbedömning och kalkyler hjälper vi er med detta.

Behörig ingenjör vattensprinkler
Inom Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmarks sprinklergrupp finns certifierad personal enligt SBF 1018:4 Behörig ingenjör vattensprinkler. Vi erbjuder en komplett lösning av sprinklersystem anpassat till projektets behov.

För mer information kontakta:
Tore Larsson, Gruppledare Sprinkler

Kategorier: