Södra Cell Värö

Södra Cell Värö är ett pappersmassabruk beläget på Väröhalvön i Varbergs kommun. Pappersmassan används framför allt till tillverkning av tissue-produkter, såsom toalettpapper och sanitetsartiklar.

Till följd av ökad efterfrågan på dessa produkter i omvärlden, investerade Södra 4 miljarder kronor i en utbyggnad av bruket i Värö. Expansionen innebar en ökning av produktionskapaciteten från 425 000 årston till 700 000 årston massa.

Södra Cell Värö var redan tidigare oberoende av fossil energi och är en leverantör av el, fjärrvärme och biobränsle i form av torkad bark och pellets. Expansionen innebar även en ökad produktion av dessa delar. Bland annat installerades ytterligare en turbin med kondenssteg.

Södra Cell Värö hade tidigare helt klorfri blekning av pappersmassa. På grund av ökad efterfrågan, beslutade bruket att införa klorblekning igen. Blekningen sker med klordioxid, som inte ger upphov till dioxiner.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har projekterat VVS i alla delar av fabriken som berörs av expansionen. Produktionslokalerna kyls med uteluft via takaggregat. Ställverksbyggnader, som förser fabriken med el, har höga krav på renhet för inomhusmiljön. De betjänas av separata tilluftsaggregat försedda med kolfilter.
Ett övertryck i rum med elutrustning säkerställer att förorenad uteluft inte läcker in. Kylning av ställverk sker dels med kylmaskin, dels med det kylvattensystem som används för kylning av processerna.  

Beställare:Södra Cell AB
Produktionsstart:2016
Verksamhet:Pappersmassabruk
Produktion före utbyggnad:425 000 ton/år
Produktion efter utbyggnad:700 000 ton/år
Tjänster:VVS

Kategorier: