Skånegatan 1-3

Beställare:NCC
Yta:20 000 m²
Verksamhet:Kontorslokaler
Certifiering:Green Building, BREEAM Excellent
Tjänster:VVS, Energi, Miljö

Nybyggnad av kontorshus på ca 20 000 m² med en stark miljöidentitet, i samarbete med NCC/Ventab. Projekteringen genomfördes under 2013-2014.

Byggnaden består av fyra sammanlänkade kontorsbyggnader med varierande höjd, varav det högsta är på nio våningar.
Samtliga med högt i tak och öppna, ljusa ytor. Huset stod färdigt 2015 och innehåller flexibla kontorslokaler, konferensytor, matsal, café, gym samt ett underliggande garage.

Skånegatan 1-3 är byggt enligt GreenBuilding-kriterier och har certifierats enligt BREEAM.

Allt från materialval till byggprocess har setts över. Målet har hela tiden varit en så låg miljöpåverkan som möjligt under byggnadens hela livslängd.

Den unika fasaden i cortenstål har belönats med ”Lithuanian Product of the Year 2014”.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har varit med och projekterat VVS samt tagit fram de kriterier och indikatorer som berör VVS & energi för att klara de uppställda målen för en GreenBuildning samt BREEAM certifiering.

Kategorier: