Simonsland

I före detta fabrikslokaler mitt i Borås har Simonsland växt fram som en ny spännande stadsdel. Fabriken uppfördes åt Svenskt Konstsilke från slutet av 1800-talet fram till 1940-talet. Byggnaderna är ett starkt inslag i Borås stadsbild och har ett stort historiskt värde för dess invånare. Därför har så mycket som möjligt av det ursprungliga utseendet bevarats och samtidigt som fabriksbyggnaderna anpassats till dagens behov och krav.
Målet är att Simonsland skall inspirera och utvecklas till en kreativ mötesplats, ett centrum för Europas textila utveckling.

I projektet ansvarade Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark för hela VVS- och sprinklerprojekteringen samt brandskyddsprojekteringen via vårt systerföretag FSD.
Vi var tidigt med i projekteringen och fick därför möjlighet att påverka layout och omfattning av teknikytor. Projektet genomfördes som ett Construction Management-projekt med tillhörande uppdelning av produktionsanpassade entreprenadutskick. Hyresgäster är Textilhögskolan och Borås Stad, bestående av Almåsgymnasiet, Yrkeshögskolan, Proteko, Marketplace, Fashionpark med flera.
Gemensamma lokaliteter som hörsalar och restaurang uppfördes i ny byggnad. Utmärkande för detta projekt är framförallt specifika krav på rumstemperatur och fuktkrav i utställningshallar, arkiv, vävverkstäder och ateljéer med mera.

Beställare:Kanico AB
År:2013
Yta:37 000 m²
Tjänster:VVS, Sprinkler

Kategorier: