Rådhuset – Göteborg

Beställare:Higab
Yta:7 200 m²
Karaktär:Byggnadsminnesmärkt
Tjänster:VVS

Rådhuset ligger vid Gustaf Adolfs torg i Göteborg och är en byggnadsminnesmärkt byggnad som ursprungligen uppfördes 1672.
Huset har genomgått tillbyggnader och ombyggnader många gånger fram till idag.

I mitten av 1930-talet genomfördes en större om- och tillbyggnad av Rådhuset. Arkitekten för denna renovering var Gunnar Asplund. Tillbyggnaden av Rådhuset är ett av Gunnar Asplunds mest kända verk.

Byggnaden har genomgått en ny totalrenovering där stor vikt läggs på bevarandekrav.
Fastigheten har moderniserats och bland annat fått nya ventilationssytem. Konferensrum och hörsalar har försetts med behovsanpassad ventilation. Byggnaden är försedd med komfortkyla och ansluten till kommunens fjärrkyla.

Projektet ingår i ett miljöarbete som baserar sig på systemet “Miljöbyggnad”.

Kategorier: