Bild: D OFFICE Arkitekter

Nya Håstensskolan byggs bredvid den befintliga skolan, alldeles intill Varbergs nybyggda simhall Pingvinen. Den gamla skolbyggnaden är i drift under byggets gång, för att rivas efteråt.

Den nya skolbyggnaden består av tre skepp i tre plan innehållandes utbildningslokaler, kök, administration, m.m.
Byggnaden är sammanbyggd med två mindre idrottshallar, samt en fullstor, delbar, idrottshall.

Projektet kommer miljöcertifieras enligt Svanen för klimatsmarta byggnader.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har projekterat VVS-installationerna.

Beställare: NCC
Brukare:Varbergs kommun, genom Varbergs Fastighets AB
Verksamhet:Grundskola F-9, anpassad grundskola 1-9
Antal elever:ca 850 st
Storkök:1 st
Yta:ca 19 000 m2
Inflyttning:2025
Tjänster:VVS
Kategorier: