Musikbyggnad Karlstad

Vid Norrstrandsskolan i Karlstad uppfördes en ny musikskola. Byggnaden är ca 270 m² och innefattar lärosalar, grupprum, våtutrymme samt teknikrum.

Byggnaden projekterades för att uppnå målen för Miljöbyggnad SILVER. Byggnaden har en putsad fasad samt sedumtak. Plattan på mark spårades och försågs med ljudväggar och ljudtak på var sida om spåret så att ingen ljudöverföring sker mellan de olika lärosalarna.

Byggnaden värms med fjärrvärme via radiatorer. Lokalerna ventileras med mekanisk till- och frånluft. Ventilationsaggregatet har en roterande värmeväxlare som har en hög verkningsgrad.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark deltog i förstudierna för projektet och utformade bygghandlingar för rör, ventilation, styr och övervakning, samt var ansvariga miljöbyggnadssamordnare. Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark utförde även de beräkningar som krävs för Miljöbyggnad SILVER.

Beställare:Karlstad kommun
År:2015
Yta:270 m²
Miljömål:Miljöbyggnad SILVER
Tjänster:Miljö, VVS, Styr- & övervakning

Kategorier: