Miljö och hållbarhet är en integrerad del av allt arbete vi gör på Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners minskar vi byggnaders miljöbelastning i alla led.

Vi har flera certifierade miljösamordnare med lång erfarenhet hos oss på företaget. Erfarenhet och kunskap finns inom ett brett spektrum av projekt och för alla skeden i byggprocessen.

Vi kan erbjuda olika tjänster inom hållbart byggande.

Miljöcertifiering
I dag finns ett antal miljöcertifieringssystem att tillgå för både nyproduktion och befintlig byggnation. Några exempel är Miljöbyggnad, GreenBuilding, Svanen, Miljöanpassat Byggande, BREEAM, LEED med flera.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark arbetar med alla dessa system för att vara med och utveckla ett hållbart samhälle och bidra till att minska resurs- och energianvändning.

Miljösamordning
I vårt uppdrag som miljösamordnare fungerar vi som spindeln i nätet mellan samtliga kompetenser och discipliner i en projektgrupp. Vi kan därigenom verka för att leverera en mer hållbar byggnad.

Vi ansvarar för och utför samtliga beräkningar inom energi, klimat och dagsljus. Vi har god kunskap inom ljud och fukt samt utför även mätningar av kvävedioxid och radonhalt i inomhusluft. Vi hjälper er också med frågor kring material, byggvaror och loggböcker.

Livcykelanalys (LCA)
Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark erbjuder tjänster inom livscykelanalys (LCA) och beräkningar för klimatdeklarationer.

För mer information kontakta:
Cecilia Undeland, Gruppledare Miljö

Kategorier: