Kv Sköldpaddan

HSB Värmland uppförde 65 nya bostadsrättslägenheter och en butikslokal i centrala Karlstad. Huset utfördes med prefabricerad betongstomme och betongelement i fasad med putsat utseende. Huset varierar i höjd från fem till nio våningar.

Byggnaden projekterades för att nå målen för Miljöbyggnad SILVER. I huset finns garage under mark. Markplan består av 5 lägenheter, en butikslokal, tvättstuga, förråd samt teknikutrymme. Våning 2-8 består av lägenheter och på översta våningen finns en relaxavdelning som är gemensam för hela huset.

Byggnaden värms med ”grön” fjärrvärme från Karlstad Energi. Uppvärmning av lägenheter och lokaler sker via radiatorer. Byggnaden ventileras med mekanisk till- och frånluft. Ventilationsaggregatet har motströmsvärmeväxlare med hög verkningsgrad.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har varit ansvarig miljöbyggnadssamordnare samt utfört de beräkningar som krävs för Miljöbyggnad SILVER.  

Beställare:HSB Produktion Värmland AB
Totalentreprenör:PEAB
År:2015
Yta:6900 m²
Certifiering:Miljöbyggnad SILVER
Tjänster:Miljö

Kategorier: