Kv Nålskäran

Chalmers Studentbostäder uppförde 118 nya studentbostäder belägna vid Dr. Forselius Backe i Göteborg. Totalentreprenör var PEAB. Boendeytan är ca 24 m²/lägenhet. Byggnationen har haft högt ställda miljö- och hållbarhetskrav och byggnaden är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad GULD. 

Kv Nålskäran var det första studentboendet i Sverige att klassas enligt Miljöbyggnad GULD och är dessutom rökfritt!
Den största utmaningen ur Miljöbyggnadssynpunkt har varit att uppnå Indikator 1 – Energianvändning. Svårigheterna har legat i att det är små lägenheter med en hög luftomsättning, en stor andel glas, inomhusklimatet har högt ställda krav, vvcdragningarna är långa samt en hög förbrukning av varmvatten.
Indikator 5 – Ljud, samt Indikator 12 – Dagsljus, har också varit utmanande att lösa.
Detta har lösts med specialbyggda bullerskärmar som utformats som ”tårtbitar”.
Huset är välisolerat, material och tekniklösningar är valda med stor omsorg för att klara de högt ställda kraven, enligt Miljöbyggnad GULD.

Uppvärmningen av studentlägenheterna sker med fjärrvärme. Ventilationen sker med mekanisk till- och frånluft där man värmeåtervinner luften via dubbla plattvärmeväxlare.  

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har utfört ramprojektringen för rör, ventilation, styr- och övervakning samt varit ansvarig Miljöbyggnadssamordnare både under förprojekteringsskedet och i utförandefasen. Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har även utfört de beräkningar som krävs enligt Miljöbyggnad GULD samt ansvarat för ansökan till denna. Verifieringsansökan är även den utförd av Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark.

Beställare:Chalmers studentbostäder
Totalentreprenör:PEAB
År:2015
Yta:4452 m²
Certifiering:Miljöbyggnad GULD
Tjänster:Miljö, VVS, Styr- & övervakning

Kategorier: