Kv Nålskäraren

Chalmers Studentbostäder uppförde 118 nya studentbostäder belägna vid Dr. Forselius Backe i Göteborg. Totalentreprenör var PEAB. Boendeytan är ca 24 m²/lägenhet. Byggnationen har haft högt ställda miljö- och hållbarhetskrav och byggnaden är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad GULD. 

Kv Nålskäran var det första studentboendet i Sverige att klassas enligt Miljöbyggnad GULD och är dessutom rökfritt. Den största utmaningen ur Miljöbyggnadssynpunkt har varit att uppnå Indikator 1 – Energianvändning, svårigheten har legat i att det är små lägenheter med en hög luftomsättning, stor andel glas, högt ställda krav på inomhusklimatet, långa vvc-dragningar samt en hög förbrukning av varmvatten. Indikator 5 – Ljud samt Indikator 12 – Dagsljus har också varit en utmaning att lösa, detta med specialbyggda bullerskärmar som utformats som ”tårtbitar”. Huset är välisolerat, material och tekniklösningar är valda med stor omsorg för att klara de högt ställda kraven, enligt Miljöbyggnad GULD.

Uppvärmningen av studentlägenheterna sker via fjärrvärme. Ventilationen av student-lägenheterna sker med mekanisk till- och frånluft där man värmeåtervinner luften via dubbla plattvärmeväxlare.  

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har utfört ramprojektringen för rör, ventilation, styr- och övervakning samt varit ansvarig Miljöbyggnadssamordnare både under förprojekteringsskedet och i utförandefasen. Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har även utfört de beräkningar som krävs enligt Miljöbyggnad GULD samt ansvarat för ansökan till denna. Verifieringsansökan är även den utförd av Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark.

Beställare:Chalmers studentbostäder
Totalentreprenör:PEAB
År:2015
Yta:4452 m²
Certifiering:Miljöbyggnad GULD
Tjänster:Miljö, VVS, Styr- & övervakning

Kategorier: