Hylliebadet

Hylliebadet
Yta:11 300 m²
Byggår: 2013
Eskilstuna badhus
Yta:10 600 m²
Byggår:2013
Certifiering:Miljöbyggnad guld
Tjänster:VVS, Styr & övervakning

Vi har stor erfarenhet av att projektera VVS inom
badhus som innehåller 25/50 meters bassänger, omklädning, rehab, undervisning, aktivitets-bassänger, äventyrsbassänger med rutschbanor samt spa/relaxavdelningar.

Ett par badhusprojekt som vi medverkat i är Hylliebadet i Malmö och Eskilstuna Badhus i Eskilstuna. Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark ansvarade i båda badhusen för luftbehandlingsanläggningarna, röranläggningarna samt styr- och övervaknings-anläggningarna. Stort fokus i projekten låg på låg energianvändning.

Kategorier: