Hylliebadet

Hylliebadet
Yta:11 300 m²
Byggår: 2013
Munktellbadet
Yta:10 600 m²
Byggår:2013
Certifiering:Miljöbyggnad guld
Tjänster:VVS, Styr & övervakning

Vi har stor erfarenhet av att projektera VVS inom badhus som innehåller 25/50 meters bassänger, omklädning, rehab-, undervisnings- och aktivitetsbassänger, äventyrsbassänger med rutschbanor samt spa/relaxavdelningar.

Ett par badhusprojekt som vi medverkat i är Hylliebadet i Malmö och Munktellbadet i Eskilstuna. Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark ansvarade i båda badhusen för luftbehandlingsanläggningarna, röranläggningarna samt styr- och övervakningsanläggningarna.
Stort fokus i projekten låg på låg energianvändning.

Kategorier: