Bild: KUB arkitekter

Samlokalisering av Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet. Om- och tillbyggnad av 25 000 m2.

Projekt Humanisten är en samlokalisering av Humanistiska fakulteten vid Göteborgs univeritet och är en om- och tillbyggnad på totalt ca 25 000 m² lokalarea.
Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet har under en 10-årsperiod haft som avsikt att samla sina sex institutioner i Renströmsparken och vill med det stärka samverkan inom fakulteten och framhålla universitetets unika cityprofil.

Programsamråd har hållits vid två tillfällen, 2009 och 2012. Systemhandlingsprojektering har pågått under 2014 – 2015 och bygghandlingsskede pågår under 2016-2017.

Byggherre är Akademiska Hus, arkitekt är KUB arkitekter och NCC är generalentreprenör i detta partneringprojekt.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har tagit fram systemhandlingar och bygghandlingar för rör, ventilation, samt styr- och övervakning. Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har även tagit fram underlag och beräkningar för ansökan med mål att uppnå Miljöbyggnad SILVER och GULD.

Beställare: Akademiska Hus
Yta: 25 000 m²
Verksamhet: Utbildning
Certifiering:Miljöbyggnad SILVER och GULD
Kategorier: