Bild: KUB arkitekter

Samlokalisering av Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet. Om- och tillbyggnad av 25 000 m2.

Projekt Humanisten är en samlokalisering av Humanistiska fakulteten vid Göteborgs univeritet och är en om- och tillbyggnad på totalt ca 25 000 m² lokalarea. Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet har under en 10-årsperiod haft som avsikt att samla sina sex institutioner i Renströmsparken och vill med det stärka samverkan inom fakulteten och framhålla universitetets unika cityprofil.

Detaljplanearbete för projekt Humanisten pågår och är på väg mot utställning. Programsamråd har hållits vid två tillfällen, 2009 och 2012. Systemhandlingsprojektering har pågått under 2014 – 2015 och bygghandlingsskede pågår under 2016-2017.

Byggherre är Akademiska Hus, arkitekt är KUB arkitekter och NCC är generalentreprenör i detta partneringprojekt.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har tagit fram systemhandlingar och bygghandlingar för rör, ventilation, samt styr- och övervakning. Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har även tagit fram underlag och beräkningar för ansökan med mål att uppnå Miljöbyggnad SILVER och GULD.

Beställare: Akademiska Hus
Yta: 25 000 m
Verksamhet: Utbildning
Certifiering:Miljöbyggnad SILVER och GULD
Kategorier: