Hotell Scandic Opalen

Beställare:KB Opalus
Yta:12 000 m²
Antal rum:353 st
Tjänster:VVS

I detta projekt genomfördes om- och påbyggnad av Hotell Opalen. Totalt byggdes 5 nya våningar innehållande 110 rum.

För befintliga byggnadsdelar installerades en ny ventilationsanläggning. Påbyggnadsdelen försörjs med kyla och värme via uteluftsvärmepumpar på yttertaket. Värmepumparna är kopplade till ett vattenburet kyl- och värmesystem.

Anläggningen är mycket energisnål. Energianvändningen ligger på 55 kwh/m² per år för påbyggnadsdelen.

Kategorier: