Vi på Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har bred kompetens inom hela energiområdet. Nedan ser du ett urval av tjänster vi kan erbjuda. Kontakta oss gärna för att höra hur vi kan hjälpa er med nästa projekt.

Vi har ett flertal certifierade (SP/Sitac) energiexperter samt certifierade medarbetare för att utföra energikartläggningar.

Energiutredningar
Vi har mångårig erfarenhet av både forskningsprojekt och utredningar inom energi- och installationsteknik. Planerar ni för en ny byggnad och behöver hjälp med att utreda lämplig energikälla? Ur ekonomiskt, hållbart och praktiskt perspektiv kan vi hjälpa er att välja energikälla utifrån just era förutsättningar.

Energibalans- och klimatberäkningar
Du som bygger nytt eller gör en tillbyggnad ska i de flesta fall komplettera din bygglovsansökan med en energibalansberäkning för att säkerställa att aktuell byggnad uppfyller gällande krav i BBR. Vi har flera duktiga energispecialister och certifierade energiexperter som utför dessa beräkningar. Senast två år från att byggnaden står färdig ska byggnaden också verifieras med en energideklaration. Genom att anlita oss säkerställer vi att beräkningen utförs enligt branschstandard i enlighet med Boverkets Byggnadsregler.

Energideklarationer av byggnader
Enligt lag 2006:985 ska de flesta byggnader som byggs, säljs eller hyrs ut i Sverige energideklareras. Energideklarationen är ett bra verktyg som sporrar arbetet med energieffektivisering i praktiken. Våra certifierade energiexperter har mångårig erfarenhet av att ta fram energideklarationer för alla typer av byggnader som omfattas av lagen.

Energikartläggningnigar (EKL)
Omfattas din verksamhet av lagen om energikartläggning för stora företag? Eller är du bara intresserad av hur just din verksamhet kan optimeras ur ett energiperspektiv? Vi har kunskapen och flera certifierade energikartläggare som kan hjälpa er. Enligt lag 2014:266 har stora företag en skyldighet att göra en energikartläggning av sin verksamhet minst vart fjärde år. Förutom att det är ett lagkrav, är det också ett gyllene tillfälle att se över och minska sina energikostnader. Vi utför energikartläggningar av såväl fastighetsbolag som av andra typer av verksamheter.

Solenergi
Vi var med och utvecklade solvärmetekniken i början av 1980-talet. Vi medverkade i projekteringen av världens då största solvärmeanläggning, Lyckebo utanför Uppsala. Anläggningen omfattade 4 000 m² solfångare.

Nu mer än 40 år senare har Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark levererat expertis till en lång rad projekteringar med sol som bärande element. Vi har kontinuerligt medverkat i projektering och byggnation av de största solvärmeanläggningarna i Sverige. Erfarenheterna från de stora anläggningarna har även utnyttjas för att utveckla allt bättre systemlösningar för mindre och medelstora solvärmeanläggningar.

Förutom projektering av solfångare kan vi hjälpa dig med beräkningar av solcellsanläggningar för att exempelvis utreda hur stor del av anläggningens produktion som kan användas för att minska din fastighets energibehov.

För mer information kontakta:
Cecilia Undeland, Gruppledare Energi & Miljö / Hållbarhet

Kategorier: