Campus Norrköping

Linköpings universitet beslutade i slutet på 1990-talet att utöka sin verksamhet i Norrköping. Nya studielokaler installerades i befintliga, äldre textillokaler, vilka byggdes om till högskolelokaler.

Det första huset som byggdes om var Kåkenhus. I samband med detta byggde man en ny fastighet, Kv Täppan på 20 000 m², och startade därefter verksamheten. Kv Täppan består av kontor, utbildningslokaler och lokaler för företag.

Överst i byggnaden installerades ett stort fläktrum som försörjer huset med ventilation.
I fastigheten installerades även en yta för renrum i klass 1000. I våningen under renrummet placerades ett helt plan med fläktrum för att kunna uppnå renrumsklassen.

Beställare:Akademiska Hus
År:2017
Yta:20 000 m²
Tjänster:VVS

Kategorier: