Nu är vi fyra stycken på Andersson & Hultmark som är certifierade Miljöbyggnadssamordnare enligt manual 3.0 enligt Sweden Green Building Council. 

Manual 3.0 skiljer sig en hel del åt från manual 2.2 och börjar gälla från och med 1 januari 2018. Blanda annat har nya indikatorer tillkommit. Huvudområdena Energi, Innemiljö och material finns kvar. Förändringar som främst skett är den generellt utökade kvalitetssäkringen, vilket innebär bla. att man skall återrapportera vart femte år till SGBC. Detta medför en bättre kontroll över sin fastighet, samt att det indirekt ställs krav på förvaltningsuppföljning.

Kraven är generellt skärpta inom alla områden i 3.0 och anpassade till gällande BBR och myndighetskrav.

Vår certifiering/uppdatering till manual 3.0 innebär att vi har kunskap, utbildning och erfarenhet av att leda arbete i Miljöbyggnad 3.0 vid nyproduktion, ombyggnad och/eller för befintliga fastigheter.

Vid frågor kontakta Cecilia Undeland, Gruppledare Miljö

Kategorier: Nyheter