Vision

Vår vision är att vara den mest engagerade ingenjörsbyrån inom VVS & Energi. Detta är något vi tillsammans, i ett prestigelöst samarbete med alla inblandade, ständigt försöker sträva efter.

Vi försöker skapa de bästa förutsättningarna för människor och verksamheter att växa. För oss på Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har relationen mellan människor alltid varit mycket viktig.

Vi har tillsammans skapat en företagsanda som kännetecknas av engagemang, samarbete, kvalitet och anställningstrygghet genom öppenhet och glädje.

Mål – Verksamheten

Hur vi uppnår/bibehåller vår förstavalsposition:

Vi ska synas i intressanta projekt inom olika områden så som kontor, skolor, hotell, idrottsanläggningar, badhus, bostäder, industrier, handelslokaler och nöjesparker med mera.

I våra projekt där handlingar och ritningsstämplar bär vårt namn är det viktigt att vi håller rätt kvalitetsnivå samt bär med oss våra gemensamma mål när vi representerar vårt företag i olika situationer.

Alla har ett ansvar att hitta tekniska lösningar som överensstämmer med en långsiktighet med avseende på ekonomi, energi, miljö och hållbarhet.

Mål – Medarbetare

Hur vi uppnår/bibehåller förstavalsposition hos arbetssökande ingenjörer:

Vi erbjuder möjlighet att arbeta i de mest intressanta projekten i olika miljöer.

Vi arbetar för att vi inom företaget har en hög social nivå, visar omsorg för våra arbetskamrater i alla situationer och lägger stor vikt vid våra sociala aktiviteter.

Vi ger möjlighet till en fortsatt utveckling/utbildning inom våra teknikområden.

Alla samverkar och är behjälpliga med vår gemensamma tekniska kompetens.

Kategorier: