Vi på Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har bred kompetens inom hela styr- och övervakningsområdet. Nedan finns ett urval av tjänster vi kan erbjuda. Kontakta oss gärna för att höra hur vi kan hjälpa er med nästa projekt.

Fastighetsautomation
För att installationer i en fastighet ska fungera väl ihop krävs ett fungerande styr- och övervakningssystem. Med det kan du driftoptimera anläggningen på ett kostnads- och energieffektivt sätt.

Vi kan medverka under alla skeden i ditt projekt med vårt kunnande inom fastighetsautomation. I våra åtaganden ingår bland annat:

 • Kartläggning av krav och önskemål.
 • Framtagande av styrstrategier och projekteringsstandarder.
 • Inventering av befintliga anläggningar.
 • Systemval.
 • Detaljprojektering.
 • Granskning av handlingar.
 • Samordnad funktionskontroll.
 • Besiktning.
 • Kostnadsbedömningar och kalkyler.

Vid detaljprojektering upprättar vi normalt följande handlingar:

 • Teknisk beskrivning enligt gällande AMA.
 • Driftbeskrivning, där styrfunktioner för respektive system framgår.
 • Driftkort som utvisar flödesscheman för systemen.
 • Ritningar där styrkomponenters placering framgår.

För mer information kontakta:
Sven Hallgren, Gruppledare Styr & Övervakning

Kategorier: