Selma Kv A

Beställare:Göteborgslokaler
Yta:6 250 m²
Verksamhet:Stadsdelskontor, bibliotek, kulturverksamhet
Certifiering:Miljöbyggnad silver
Tjänster:VVS

På Hisingen genomgår Selma Lagerlöfs torg en stor förvandling.

Selma stad är ett samarbetsprojekt för att utveckla Selma Lagerlöfs torg i stadsdelen Norra Hisingen i Göteborg.
Området kommer bestå av en blandning av bostäder (både bostads- och hyresrätter), butikslokaler, stadsdelskontor och trygghetsboende.

Kvarteret A är ett nytt stadsdelshus där kulturen får en central betydelse.
Fördelat på 4 våningar finns bibliotek, sagorum, teaterrum, flexibla rum för t.ex. musikskolan, multisal för dans, utställning, stormöte mm, samt kontor för stadsdelsförvaltning.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har projekterat samtliga VVS-installationer.
Energikraven är höga då byggnaden projekterats för att certifieras för Miljöbyggnad silver.

Kategorier: