NTC-huset

Beställare:Falkenbergs kommun
Yta:2 870 m²
Övrigt:Passivhus
Tjänster:VVS

NTC-huset är en gymnasieskola för industri- och el/tele-programmen. Här finns föreläsningsalar och hallar för praktiska tillämpningar.

Byggnaden är projekterad enligt Febys ”Kravspecifikation för passivhus”.

Eftersom huset skulle projekteras som passivhus blev en extra utmaning att hålla husets effekt- och energiförbrukning nere.
Huset är utrustat med ett vindkraftverk på tak och solceller används som solavskärmning.
För att ytterligare hålla nere energiförbrukningen har alla lokaler behovsstyrd ventilation.

I industrihallen monterades en central gasanläggning för svetsgaser, det installerades också tillhörande punktsvetsutsugar.

Samtliga praktiska hallar har ett gemensamt tryckluftssystem som försörjs av en kompressor.

Kategorier: