Lillängshamnen

I Hammarö kommun har HSB Värmland byggt två nya flerbostadshus med totalt 48 bostadsrättslägenheter precis vid Vänerns strand.
Husen består av sju våningar och alla lägenheter har balkonger mot söder och sjöutsikt.
I husen finns gemensamhetslokal samt förråd i bottenplan, och teknikutrymme högst upp.

Bostäderna har högt ställda miljö- och hållbarhetskrav, och byggnaderna är miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad SILVER.

Husen är välisolerade, material och tekniklösningar är valda med stor omsorg för att klara kraven.

Byggnaderna värms med ”grön” fjärrvärme från Karlstad Energi. Uppvärmning av lägenheter och lokaler sker via radiatorer. Ventilationen utgörs av mekanisk till- och frånluft. Ventilationsaggregaten har motströmsvärmeväxlare med hög verkningsgrad.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har varit ansvarig Miljöbyggnadssamordnare samt utfört de beräkningar som krävs, och ansvarat för ansökan, för Miljöbyggnad SILVER.

Beställare:HSB Produktion Värmland AB
Totalentreprenör:PEAB
År:2020
Yta:6 900 m2
Certifiering:Miljöbyggnad SILVER
Tjänster:Miljö

Kategorier: