Kv Domherren

Beställare:Skanska Nya Hem AB
TE:Skanska Sverige AB
Yta:14 900 m² bostäder
3 000 m² lokaler
Inflyttning: 2018
Certifiering:Svanen, Göteborgs stad Miljöanpassat byggande
Tjänster:VVS, Styr & övervakning

Skanska Sverige AB uppförde 159 nya bostäder i övre Johanneberg, Göteborg. Projektet består av 3 huskroppar.
Hus A och B är 12 våningar med garage i 2 plan under mark samt en Willysbutik och diverse butiker i entréplan.
Hus C är ett 19 våningar högt hus med butiker och kontor i entréplan.

Projektet hade högt ställda miljö- och hållbarhetskrav och byggnaden är miljöcertifierad enligt Svanen samt enligt Göteborgs Stad Miljöanpassat byggande. Husen har högt ställda energikrav och är välisolerade. Material och tekniklösningar är valda med stor omsorg för att klara de högt ställda kraven.

Uppvärmning av byggnaderna sker via fjärrvärme. Inom området finns två undercentraler.
Höghuset är 46 m högt och är projekterat med dubbla system både på kallvatten, varmvatten- och varmvattencirkulation samt värmesystemet för att klara höjden på huset.

Lägenheterna ventileras med mekanisk till- och frånluft. Ventilationsaggregatet är försett med en värmeväxlare av typ motströmsmodell.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har varit med i förstudierna för projektet samt projekterat bygghandlingar för luftbehandling samt för styr- och övervakningsanläggning. Inflyttning skedde under 2018.

Kategorier: