Kv Apelsinen

Beställare:Eksta Bostads AB
Etapp 1:21 hyresrätter i nybyggnad, 3 separata gårdshus, inflyttning 2012
Tjänster:VVS

Inom Kungsbacka tätort förvaltar Eksta Bostads AB kvarteret Apelsinen – ett befintligt flerbostadshus i fyra våningar med ca 70 hyresrätter som är uppfört i början av 70-talet.

Hela kvarteret genomgick en renovering och förtätning, med både tillbyggnad av nya gårdshus samt en påbyggnad med två våningar ovanpå en befintlig byggnad.

Tre nya gårdshus uppfördes som lågenergibyggnader med krav som uppfyller ”Kravspecifikation för passivhus”. Varje lägenhet utfördes med enskilt ventilationsaggregat och uppvärmningen sker via ett tappvarmvattensystem.

Kategorier: