Kv Apelsinen, foto: Eksta Bostads AB

Beställare:Eksta Bostads AB
Etapp 2:34 hyresrätter påbyggnad 40-95 m², inflyttning 2014
Etapp 3:ca 70 hyresrätter renovering/ombyggnad samt 5 hyresrätter nybyggda, återinflyttning 2012-2014
Tjänster:VVS

Inom Kungsbacka tätort förvaltar Eksta Bostads AB kvarteret Apelsinen – ett befintligt flerbostadshus i fyra våningar med ca 70 hyresrätter som är uppfört i början av 70-talet.

Hela kvarteret genomgick en renovering och förtätning, med både tillbyggnad av nya gårdshus samt en påbyggnad med två våningar ovanpå en befintlig byggnad.

Den befintliga byggnaden genomgick en trapphusvis totalrenovering med nya fönster och dörrar, nya stammar för avlopp och tappvatten, individuell mätning av KV och VV samt konvertering av ventilationssystem från F-system till FTX-system. Ett nytt kanalsystem för till- och frånluft byggdes upp inom lägenheterna och på vinden.

Ombyggnaden utfördes med stor omsorg då hyresgästerna som ej berördes i den aktuella deletappen bodde kvar i sina lägenheter och skulle kunna vistas i omgivningen. Detta ställde höga krav på kommunikation, informationsspridning och delaktighet från beställare, byggherre och projektörer till alla inblandade och inte minst till hyresgästerna.

Kategorier: