Under byggprocessen är Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark byggherrens förlängda arm i projekteringsfasen och på byggarbetsplatsen. Vi ser till att bygghandlingar följs och att utförandet får rätt kvalitet.

Entreprenadbesiktningar
Vi utför granskning, kontroller, tester, tidplaneringar och ekonomiska uppföljningar. Hos oss finns den kompetens som krävs för att utföra entreprenadbesiktningar i alla skeden av byggprocessen.

Certifierad personal
Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har certifierad personal “Sakkunnig- Ventilation, Funktionskontrollanter OVK” enligt kraven i Boverkets författningssamling BFS. Vi är även medlemmar i branschorganisationen Funkis för besiktningsverksamhet av ventilationsanläggningar och byggnaders inomhusklimat.

Samordnad kontroll
Den samordnade kontrollen är en viktig del av byggprocessen. Kontrollen sker efter de olika entreprenörernas egna kontroller och justeringar i projektets slutskede. Syftet är att säkerställa de funktionssamband som skär över entreprenadgränserna. Vi kartlägger och säkerställer dessutom vissa funktioners beteende vid onormala tillstånd.

För mer information kontakta:
Sven Gustafsson, Ansvarig besiktning

Kategorier: