Kolla Backe

Beställare:Aranäs
Yta:8 000 m²
Antal lägenheter:60 st
Tjänster:VVS

Kolla Backe är beläget i västra delen av Kungsbacka.

Kvarteret består av sex huskroppar (totalt cirka 8 000 m2) med totalt sextio moderna hyreslägenheter i varierande storlek.
I plan 1 finns förråd och miljörum.

Uppvärmningen av lägenheter och lokaler görs med fjärrvärme. Värmen tillförs lägenheterna via radiatorer.
Ventilation av lägenheter görs via mekanisk frånluft med uteluft via galler bakom radiatorerna.

Garageplatser finns i en separat byggnad.

Kategorier: