Hotell K20

Nybyggnad av 22 våningar högt hotell i Mölndal.

Hotell K20 är nybyggnation av ett Quality Hotel i hotellkedjan Choice. Byggnaden består av 22 våningar. I markplan inryms lobby, bar och restaurang. Plan 2 är en konferensvåning med bl a en kongresshall för upp till 800 personer. I övriga våningar är det kontor, hotellrum och sviter.

Byggnaden försörjs med kyla och värme från den lokala energileverantören Krokslätt Energianläggning. För att klara temperaturen på varmvatten har värmepumpar installerats som höjer temperaturen. Byggnaden är sprinklad. Vattenförsörjningen till denna anläggningen sker ifrån en gemensam sprinklerbassäng i området.
Byggnadens höga höjd gör att det installerats tryckstegringspumpar på vattensystemet och sprinklersystemet.

Beställare: Husvärden AB
Brukare: Nordic Choice Hotels
Hotellrum: 370 st
Byggnadshöjd: 80 m
Yta: 18 100 m2

Kategorier: