Hoppet – En fossilfri förskola

Ett innovationsprojekt för byggnation av fossilfri förskola för Göteborg Stad ihop med Derome. Åtta avdelningar, två plan och ett storkök.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark är stolta över att få vara med i Deromes projektgrupp i detta spännande och viktiga projekt. Förhoppningsvis ger detta projekt ett avtryck inom branschen för framtiden.

Derome har tillsammans med Lokalförvaltningen Göteborgs Stad projekterat och byggt, den i möjligaste mån fossilfria, förskolan Hoppet. Hoppet är ett byggprojekt som provat sig fram med olika processer och material för att hitta optimala lösningar ur ett fossilfritt perspektiv.

Förskolan är i två plan och består av åtta avdelningar, storkök samt personal- och allmänutrymmen.
Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark är med och projekterar VVS-installationerna, styr- och övervakningsanläggningen samt beräkningar energi/Inomhusklimat.

Syftet med Hoppet är att utforska och utveckla fossilfria metoder för tillverkning och transport av material, såväl som faktisk byggnation.
Lokalförvaltningens framtidsmål är att vi når ett helt fossilfritt byggande 2030.

Beställare: Derome
Brukare: Lokalförvaltningen
Avdelningar: 8 st
Storkök: 1 st
Yta: ca 2 500 m2
Inflyttning: 2021

Kategorier: