Fiskebäcks brygga

Beställare:Skanska nya hem AB
Fastighet:11 flerbostadshus med 4-5 våningar
Antal lägenheter:135 st
Yta:17 500 m2
Byggår:2010-2013
Tjänster:VVS

I Fiskebäcks Hamn, bredvid den stora småbåtshamnen, började Skanska Nya Hem 2010 bygga 135 lägenheter i 11 huskroppar.
Som ett första steg renoverades kajen och därefter tog husbygget vid i tre etapper. Lägenheterna har en exklusiv karaktär med tillgång till båtplats. Under husen finns förråd och garage, sammanhängande för respektive gård.

De höga komfortkraven i kombination med stora glaspartier ledde till att alla lägenheter utrustades med golvvärme som konverteras till golvkyla sommartid. Det havsnära läget med risk för framtida vattenhöjningar innebar att man valde en vattentät konstruktion upp till
+12,5 m.

Stor vikt har lagts vid låg energianvändning, varvid valet föll på FTX-ventilation och bergvärme. Golvkylan sommartid fås som frikyla från borrhålen. Varje hus har sitt eget luftbehandlingsaggregat och bergvärmepump. Totalt finns i området 40 borrhål med en sammanlagd längd på ca 8 000 m. Man har även installerat individuell mätning av vatten och el samt ett sopsugsystem.
Energianvändningen för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel beräknas uppgå till 52 kWh/m² per år.

Kategorier: