Clarion Hotel Post

Beställare:Home Properties, Bravida
Yta:36 700 m²
Antal rum: ca 500 st + 3 st sviter
Karaktär:Byggnadsminnesförklarad
Tjänster:VVS

Den 26 januari 2012 invigdes Clarion Hotel Post. Det anrika Posthuset som är byggt på 1920-talet vid Drottningtorget i Göteborg har förvandlats till hotell och fogats samman med en 13 våningar hög nybyggd hotellbyggnad.
Fastigheten rymmer cirka 500 rum varav 3 sviter, där en av dem har egen terrass med pool. Det finns en stor konferensavdelning med 17 konferensrum varav ett tar uppemot 1 000 personer, restauranger och barer samt en SPA-avdelning om cirka 1 200 m2.
Projektet har genomförts med Peab som totalentreprenör i samverkan med Home Properties, där projekteringen samordnats av Peab. Detta innebär att samtliga projektörer varit involverade sedan starten av projektet och stora delar av projekteringen har skett på Peabs projektkontor i Centralposthuset.

I och med att stora delar av den befintliga fastigheten är byggnadsminnesförklarad har det ställts stora krav på de tekniska lösningarnas utformning och utseende.

Byggnaden är både vad det gäller värme- och kylförsörjning ansluten till Göteborg Energis fjärrvärme- och fjärrkylsystem.

Kategorier: