Brogården Alingsås

Beställare:AB Alingsåshem
Antal lägenheter:299 st
Yta:19 500 m²
Byggnadsår: 1971-1973
Ombyggnadsår:2008-2014
Energianvändning för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel
-före ombyggnad:177 kWh/m²
-efter ombyggnad:58 kWh/m²
Tjänster:VVS

Bostadsområdet Brogården i Alingsås är det första exemplet i Sverige där bostäder renoverats med passivhusteknik.
Fastighetsägaren, AB Alingsåshem, har tilldelats flera priser, bland annat Stora Energipriset 2010. Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark var med sedan projektstarten 2007 och har bidragit både med utredningar och VVS-projektering.

Genom helhetsgreppet på renoveringen med ny FTX-ventilation, välisolerat och tätt klimatskal, nya balkonger och individuell mätning av varmvatten har energianvändningen sänkts med 67%. Det första huset som renoverades betraktades som ett provhus och vissa tekniska lösningar har därefter ändrats, bland annat har man gått från lägenhetsvisa till centrala luftbehandlingsaggregat.

För att öka tillgänglighetsgraden i området har vissa lägenheter handikappanpassats och några trappuppgångar har försetts med hiss. Utöver det har lägenhetsindelningen ändrats till förmån för en större variation av lägenhetsstorlekar. Stor vikt har lagts vid att området ska vara ekologiskt och socialt hållbart.

Kategorier: