Äldreboende Vallda Heberg
Illustation: Markgren Arkitektur AB

Sex kilometer väster om Kungsbacka har Eksta Bostads AB en skapat ny stadsdel med småhus, flerbostadshus, äldreboende, förskola med mera.

Bostäderna byggdes i passivhusteknik med energianvändning på en tredjedel av då gällande nybyggnadskrav. Målsättningen i Vallda Heberg var att 40% av värmeenergin skulle komma från solen och resten från den egna biobränsleanläggningen.

Äldreboendet stod färdigt för inflyttning under sommaren 2013. Den fyra våningar höga byggnaden rymmer 64 lägenheter anpassade efter brukarnas behov. Här finns även ett storkök.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark projekterade luftbehandlingsanläggningen, röranläggningen, styr- och övervakningsanläggningen samt sprinkleranläggningen i äldreboendet. Energikraven var höga och har resulterade i nytänkande för att minimera energiförluster och antal distributionssystem.

Vallda Heberg var ett partneringprojekt tillsammans med NCC. Tillsammans stod vi för en engagerad helhetssyn på området.

Beställare:Eksta Bostads AB
År:2014
Yta:7 300 m²
Antal bostäder:64 st
Tjänster:VVS, Styr- & övervakning, Sprikler

Kategorier: