Affärsidé

Vår affärsidé är enkel. Vi strävar efter en arbetsmiljö där vi ständigt förbättras och har viljan att driva utvecklingen inom organisationen, branschen och samhället framåt. Med god kvalitet och stort engagemang uppnås önskat resultat för våra beställare.

Affärsetik

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark vill förtydliga vikten av en öppen dialog mellan oss, våra beställare och medkonsulter som baseras på förtroende och transparens.

Våra affärsmässiga samarbeten ska bedrivas enligt god affärssed och hålla en hög etisk standard. Representation och gåvor ska präglas av måttfullhet och alltid ha ett naturligt samband med affärsrelationen.
Vi följer gällande lagar, förordningar och kollektivavtal som är relevanta för vår verksamhet.

Samhällsengagemang

Utanför vårt kontor stödjer vi de ideella föreningar som våra medarbetare och medarbetares barn är delaktiga i. Vi sponsrar även många hjälporganisationer och föreningar som behöver stöd. Utbildningsmässigt är vi bland annat delaktiga i unga barns utveckling (årskurs 4, 5 och 6) via Natur- och Miljöboken som ges ut av Svenska Kunskapsförlaget. Vi har ett mångårigt samarbete med Chalmers tekniska högskola och Aranäsgymnasiet där vi är med och utbildar ingenjörer, stöttar flertalet forskningsprojekt samt undervisar elever på teknikprogrammet.

Kategorier: