Grattis Chalmers Studentbostäder!

Vi är tillsammans med Chalmers Studentbostäder glada och stolta över att Kv. Nålskäran nu har blivit verifierat
till Miljöbyggnad GULD. Fastigheten har med andra ord lyckats att byggas och förvaltas utefter certifieringskrav för Miljöbyggnad GULD.

Kv Nålskäran är det första studentbostadshuset i Sverige som verifierats till GULD. Idag finns endast 11 stycken flerbostadshus som verifierats. Studentbostadshus är en större utmaning än normalbostadshuset då huset har små lägenheter med hög luftomsättning, vilket innebär stor påverkan på energi och inomhusmiljö.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har varit med och hjälpt Chalmers Studentbostäder ifrån förfrågningsskede till verifiering. Vi har hjälpt till med VVS-projektering och Miljöcertifiering.

Kategorier: Nyheter