På plats i Göteborg i Gårda kan ni just nu se en spektakulär skyskrapa börja ta form!

På uppdrag av LG Contracting är vi på Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark med och projekterar röranläggningen samt utför klimatberäkningar och fasadstudier åt NCC.

Det 28 våningar höga Kineum skall stå klart under 2022 och inrymma bland annat kontor, hotell, restaurang och spa.

Kineum är en del av den spännande förvandlingen som sker i Gårda.

Kategorier: Nyheter