Utöver det dagliga arbetet med hållbarhetsfrågor har Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark i flera år varit en samarbetspartner till Kunskapsförlaget, som varje år tillhandahåller ett kostnadsfritt läromedel inom naturorienterande ämnen och hållbar utveckling för elever i grundskolan!

På ett aktuellt, roligt och pedagogiskt sätt riktar sig läromedlet till elever i årskurs 4-6. Bara i Göteborgsregionen använder cirka 100 skolor Natur & Miljöboken i undervisningen.

För oss på Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark känns det självklart att stödja Natur & Miljöboken och bidra till ökad kunskap i dessa viktiga frågor, även för våra yngre generationer!

Kategorier: Nyheter