Idag vill vi lyfta fram det nya Åbybadet som vi på Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark just nu håller på att projektera. Utöver VVS-projektering genomför vi även energiutredningar och beräkningar på bl.a. återvinning av spillvärme från den närliggande ishallen.

Badhuset beräknas stå klart i årsskiftet 2022/2023

Kategorier: Nyheter