Vänortsgatan

Beställare:Skanska nya hem
Yta flerbostadshus:19 500 m²
Antal lägenheter:180 st
Antal fristående lägenheter:10 st
Tjänster:VVS, Styr & övervakning

På gränsen mellan Göteborg och Mölndal ligger Vänortsgatan. Kvarteret består av två flerbostadshus; Brf Österport och
Brf Västerport. I dem finns sammanlagt 180 bostadsrättslägenheter i varierande storlekar. Varje lägenhet har tillgång till en balkong, en terrass eller en uteplats. I båda husen finns gemensamhetslokaler och i källarplan finns förrådsutrymmen samt garage (ca 3 200 m²).

Stort fokus i projektet, och största utmaningen, har varit att klara en låg energianvändning (55 kWh/m² år).
Husen är välisolerade, material och tekniklösningar är valda med stor omsorg för att klara de högt ställda kraven.

Uppvärmningen av lägenheterna sker med fjärrvärme. Inom området finns två undercentraler.

Ventilering av lägenheter sker med mekanisk till- och frånluft med återvinning via dubbla plattvärmeväxlare.

Inom kvarterat finns på gården fyra fristående etagelägenheter som tillhör bostadsrättsföreningen samt sex fristående radhus med äganderätter. Lägenheterna ventileras med separata till- och frånluftsaggregat med roterande växlare för återvinning.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har projekterat luftbehandlingsanläggningen, röranläggningen samt styr- och övervakningsanläggningen för Vänortsgatan under 2011. Inflyttning skedde under 2013.

Kategorier: