SVT / SR Kanalhuset

Göteborgs TV- och Radiohus ”Kanalhuset” flyttade 2008 ut till Lundbyvassen från de äldre lokalerna vid Delsjövägen.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark hade två år tidigare anpassat fastigheten för Hasselblads räkning, då avsedd för kontor och kameratillverkning. Det var en stor utmaning att nu anpassa den till de
kravställningar som ett nytt TV- och Radiohus har. Ett flertal datacentraler och TV- och radiostudios med höga krav på klimat och ljud skulle installeras inom kontorshusets ramar.

De flesta anläggningar i huset skulle även fungera i krissituationer, till exempel måste huset fungera vid strömborfall. Detta innebar en detaljerad projektering av reservkraftsanläggningarna.

Eftersom det var många år sedan som stora publikstudios för TV och Radio projekterades, fick flera fullskaliga prov utföras. Exempelvis fick tilluftsdonen i stora TV-studion specialtillverkas för att kunna styras flödes-, spridnings- och höjdmässigt ifrån specifik kontrollplats. För att klara CE-märkningen på dessa don fick förstörande prov genomföras för
att säkerhetsställa att säkerhetsvajrarna fungerade.

Utöver de anpassningar som utfördes i de befintliga delarna kring restaurangen, snickeri-, lackering-, smides-, textilverkstaden och studios med mera utökades kontorsdelen vid vattnet med cirka 1 500 m². Den tidigare lagerlokalen utökades med ett nytt entresolplan på cirka 1 600 m² för kontor samt ett nytt garage som byggdes på baksidan.

Beställare:Sveriges Radio/TV
Fastighet
År:2008
Yta:13 000 m²
Kylmaskinseffekt internlast625 kW
Internlast500 kW
Tjänster:VVS
Kategorier: