Solhus Gårdsten

Gårdsten i nordöstra Göteborg är ett miljonprogramsområde som har fått ett nytt ansikte. På mindre än ett decennium ändrade stadsdelen väsentligt karaktär.

Ursprungligen var det ett industriellt producerat, felplanerat område med många sociala problem. Det har gått från en nedsliten och otrivsam stadsdel till ett attraktivt och levande bostadsområde med stor efterfrågan på både lägenheter och lokaler för småföretagare.

En rad nationella och internationella miljö- och bostadspriser har bekräftat den framgångsrika förnyelsen.

Förutom att husen är in- och utvändigt renoverade, en ny VVS- och El/Tele-utrustning installerades och yttermiljön fräschades upp, så har ett flertal energiförbättringsåtgärder vidtagits.

Yttertaken och vissa gavelväggar har tilläggsisolerats, fönster bytts ut eller renoverats, solvärme har installerats, balkonger har glasats in (vilket ger förvärmning av tilluft). System för individuell mätning och debitering av värme, tappvatten och el har också installerats.

Genom ombyggnaden har energianvändningen för uppvärmning (fjärrvärmeanvändningen) minskat från 270 kWh/m2 till 160 kWh/m2, d v s med 40%. Elanvändningen har minskat med cirka 30%.

Beställare:Gårdstenbostäder
Solhus 110 hus i 3 kvarter, 255 lgh, Omb. 1997-2000
Solhus 211 hus i 3 kvarter, 243lgh, Omb. 2001-2005
Solhus 3:Solfjärrvärmeanläggning installerad 2010
Utmärkelser:SABOs mljöpris 2004, World Habitat Award 2005, Årets bygge 2001 och 2006, Stora sammhällsbyggarpriset 2006
Tjänster:VVS
Kategorier: