Sisjö centrum

Beställare:Alaska fastigheter
Ombyggnadsår:2008-2012
Yta:30 000 m²
Tjänster:VVS

Fastigheten Sisjö Centrum är byggd i början av 1970-talet. Den påbörjade sin förvandling 2008 då om- och tillbyggnaden av den cirka 30 000 m² stora fastigheten startade.

I fastigheten inryms bland annat vårdcentral, tandläkare, gym, bank, livsmedelsaffär, saluhall, restaurang, café och butiker.

Innan ombyggnaden försörjdes fastigheten av ett flertal ventilationsaggregat utan värmeåtervinning. Dessa är nu utbytta till nya aggregat med värmeåtervinning samt kyla.

En stor utmaning har varit att genomföra hela ombyggnaden med ett flertal hyresgäster sittande kvar inom fastigheten.
Vissa installationer har därför utförts i etapper eller provisoriskt för att inte störa befintliga verksamheter.

Kategorier: