SAAB EDS

Denna anläggning byggdes från början för Ericsson Microwave System som senare övertogs av SAAB AB.

Anläggningen innehåller kontor, utveckling och produktionsanläggning för radarsystem, bland annat för JAS och för stridsledning via flygburen ledningscentral.

Anläggningen innehåller renrum och mätlaboratorier. Rum med högt ställda krav på temperaturstabilitet. Anläggningen innehåller flertalet processkylsystem med ned till -5°C luft för kylning av radarenheter. ESD-krav och befuktad luft.
Friskluft tas in via intagskanaler i marken, som förkyler luften sommartid. Köldbärarsystemet är centralt med en frikylningsfunktion.
Fastigheten har också gassystem för renluft och kvävgas, samt ett vakuumsystem.  

Beställare:SAAB
År:2012
Yta:55 000 m²
Tjänster:VVS

Kategorier: