Pedagogen

Projekt Pedagogen var Higabs dittills största projekt, både till yta och till kostnad.
1999 tog Göteborgs universitet ett beslut att Pedagogen skulle flytta från sin dåvarande plats i Mölndal, till centrala Göteborg. En arkitekttävling genomfördes år 2000 och projekteringen startade 2003.

Projektet omfattade tre olika byggnader, Sociala Huset, Nybygget och Gamla Latin.
Då projekteringen startade inrättades ett projektkontor i Gegerfeltska villan där alla projektörer hade representanter på plats. Projektkontoret var lämpligt belägen intill den blivande byggarbetsplatsen.

Sociala Huset byggdes som sjukhus och stod klart 1854. Under årens lopp har en mängd lokalanpassningar gjorts för olika typer av verksamheter som funnits i huset. Målsättningen med ombyggnaden var att huset skulle återfå sin gamla struktur med korridorer och trapphus och de ursprungliga sjuksalarna skulle bli moderna undervisningssalar.
Mellan Sociala Huset och Gamla Latin uppfördes ett helt nytt hus; Nybygget.
Här finns undervisningslokaler och lärararbetsplatser. Utformningen är enkel med lektionssalar, seminarierum och läsplatser kring en öppen atriumgård.
Under byggnaden finns två våningar garage under mark.

Gamla Latin-läroverket kunde byggas med hjälp av donationsmedel från Margareta Hvitfeldt, och stod klart 1859. Även här har så mycket som möjligt återställts efter ursprungsidéerna, bland annat så har den gamla aulan återställts. Jazzklubben Nefertiti finns kvar i ena flygelns bottenplan.

I projektet krävdes många speciallösningar för att nya installationer skulle möta gammal arkitektur eller ny modern arkitektur. Bland lösningarna kan nämnas underjordiska installationskulvertar, ventilationstorn, golvkyla, specialböjda sprinklerrör och frånluftsdon utformade som öppna vädringsfönster.

Fredagen den 1 september 2006 invigde dåvarande utbildningsminister Leif Pagrotsky Pedagogen. Sista pusselbiten i Göteborgs universitets vision om ett Cityuniversitet var på plats.

Beställare:Higab / Göteborgs universitet
År:2006
Yta:42 000 m²
Total investering:750 Mkr
Tjänster:VVS

Kategorier: