Park Central

Bild: Arkitekterna Krook & Tjäder

I Göteborgs senaste stadsdel Region City ligger Park Central med en gestaltning som fokuserat på en välkomnande karaktär av trä och glas.

Hela byggnadens tak är utformat som en grön takpark designat för dagvattenhantering.
På takterrassen har av- och uteluftshuvar gömts väl med hjälp av landskapsarkitektens gestaltning.

Två utmanande detaljer med byggnaden har dels varit de blandade verksamheterna, således med olika krav på byggnadsystemen, dels den tredimensionella fastighetsdelningen som kravställer särskild hänsyn till uppdelning av system och placering av mätare.

Park Central kommer även innehålla den östra stationshallen för Västlänken - Station Centralen - och är således en integrerad bit, inte bara i Göteborgs centrum, utan även hela tågtrafiken i och igenom Västra Götaland.

Byggherre: NCC, Jernhusen
Verksamhet: Kontor, gym, butiker, stationshall, restauranger
Yta: ca 40 000 m2
Certifiering: BREEAM
Tjänster: VVS, sprinkler,
styr och övervakning

Park Central - Ingenjörsbyrån Andersson och Hultmark AB
Bild: Arkitekterna Krook & Tjäder

I Göteborgs senaste stadsdel Region City ligger Park Central med en gestaltning som fokuserat på en välkomnande karaktär av trä och glas.

Hela byggnadens tak är utformat som en grön takpark designat för dagvattenhantering.
På takterrassen har av- och uteluftshuvar gömts väl med hjälp av landskapsarkitektens gestaltning.

Två utmanande detaljer med byggnaden har dels varit de blandade verksamheterna, således med olika krav på byggnadsystemen, dels den tredimensionella fastighetsdelningen som kravställer särskild hänsyn till uppdelning av system och placering av mätare.

Park Central kommer även innehålla den östra stationshallen för Västlänken – Station Centralen – och är således en integrerad bit, inte bara i Göteborgs centrum, utan även hela tågtrafiken i och igenom Västra Götaland.

Byggherre: NCC, Jernhusen
Verksamhet:Kontor, gym, butiker, stationshall, restauranger
Yta:ca 40 000 m2
Certifiering:BREEAM
Tjänster:VVS, sprinkler,
styr och övervakning
Kategorier: